ÇELİK GÜLERSOY VAKFI, İSTANBUL KİTAPLIĞI

KİTAP KOLEKSİYONU

Çelik Gülersoy'un 40 yılda topladığı kitap koleksiyonu türlerine göre 13 ana başlıkta toplanmıştır. Çelik Gülersoy tarafından belirlenen bu başlıklar şöyledir :
1) Roma ve Bizans,
2) Osmanlı Tarihi,
3) Etütler (İstanbul'u sistematik olarak ve bütünüyle inceleyen eserler, İstanbul'la ilgili olan bir konuyu inceleyen eserleri, İstanbul'un bir tek semtini veya bir yapısını inceleyen eserler),
4) Seyahatnameler,
5) Sefaretnameler,
6) Hatıralar,
7) Güzel Sanatlar (resim, heykel, mimarlık ve geleneksel el sanatları),
8) Biyografiler (İstanbul'la ilgili şahsiyetler ve onların diğer eserleri,
9) Türkiye Hakkında Genel Kitaplar (İstanbul bölümü varsa),
10) Türkiye Rehberleri,
11) İstanbul Rehberleri,
12) Gravür ve Fotoğraf Albümleri,
13) Başvuru Kitapları (sözlükler ve ansiklopediler) şeklindedir.
Kitaplık tasnifinde, her esere, bir özel numara verilmek suretiyle, genel mevcut, ancak bu ayrı ayrı bölümlerin ulaştığı son sayıların toplanmasıyla bulunacak şekilde, özel bir sistem uygulanmış ve bununla aranan bir eserin kolayca bulunması amaçlanmıştır. İlk mevcudun kataloğu, bu sınıflandırmayla ve İstanbul Kitaplığı-Katalog (İstanbul, 1988) adıyla bastırılıp, ilgili kuruluşlara gönderilmiştir.
(Çelik Gülersoy, “İstanbul Kitaplığı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994, Cilt 4, sayfa 229)
This site was designed by Pdfturk for the Istanbul Library Celik Gulersoy Foundation.
crossmenu