Süreli Yayınlar Listesi

1. Alem, s.1 (29 Kanun-ı Sani 1324)- s.12 (21 Mayıs 1325). Sayılar: s.1-5(1324)
2. Antika, The Turkish Journal of Collectable Art. Mart 1985, Sayılar: s.1
3. Action Magazine, 1987, Sayılar: s.s.3-4
4. Autrement revue, 1988, Sayılar: 28
5. Belgeler, Türk Tarihi Belgeleri Dergisi,1979, Sayılar c.IX, s. 13
6. Belgelerle Yıldız Sarayı Rehberi, 1982, Sayılar: y.1, s.4
7. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ekim 1967, Sayılar: s.1(1967)- s.48 (1982)
8. Beyoğlu, Haziran 1986, Sayılar: s.1 (Haziran 1986)
9. Boğaziçi, 1936, Mevcut Sayılar: c.1, s.1 (1936), c.3, s.18 (1938)
10. Büyük Şark, Şubat 1934, Sayılar: y.4, s.11
11. Cahiers Pierre Loti, Sayılar: s.5 (1953), s.40 (1963), s.33 (1988)
12. Cem=Djem, Siyasi, edebi, musavver mizah mecmuası, Sayılar: s.1 (28 Teşrin-i Sani 1326), s.43 (6 Teşrin-i Evvel 1328)
13. Çınaraltı, 1941, Sayılar c.1, s.1 (Ağustos 1941) – c.5, s.130 (18 Mart 1944)
14. Dar-ül Fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, (Mart 1332), Sayılar: s.1 (Mart 1323), s.7 (Mart 1333)
15. Dergâh, Sayılar: s.1 (15 Nisan 1337)- s.42 (5 Kanun-ı sani 1939)
16. Dünya İnşaat, Sayılar: s.32-42 (1987), s.43-45 (1988)
17. Fatih ve İstanbul, Sayılar: c.1, s.3-6 (29 Eylül 1953-29 Mart 1954), c.2, s.7-12 (29 Mayıs 1954)
18. Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 1984, Sayılar: s.1
19. Gazette Medicale d’Orient, c.1, s.1 (Nisan 1857), Sayılar: c.1, c.3, c.5, c.6
20. Güneş, Sayılar: s.1 (1 Kanun-ı sani 1927)- s.17 (1 Teşri-i evvel 1927)
21. Hanende, s.1(1317)- s.12 (1321) Sayılar: s.1
22. Harb Mecmuası, s.1 (Teşrin-i sani 1331)- s.27 (Haziran 1334) Sayılar: s.1 (Teşrin-i sani 1331)- s.23 (1333)
23. Hayat Tarih Mecmuası, c.1, s.1 (Şubat 1965) -?, Sayılar: c.1, s.1 (Şubat 1965)- c.15, s.12 (Aralık 1979)
24. Image of Turkey, Sayılar: s.4-,6 (1987)
25. Informant, s.1 (1981) -?, Sayılar: s.1 (Summer 1981)- s.4 (Summer 1984)
26. İlgi, Sayılar: s.13 (1971), s.14 (1972), s.16,17 (1973), s.18,19(1974), s.20,21 (1975), s.23,24 (1976), s.25 (1977), s.27(1979), s.52(1988)
27. İstanbul, s.1(Birinci Kanun 1943)-?, Sayılar: 1,2-4-12,14,15,18-20,22-28,30-32,35-38,40,44,53,57,59
28. İstanbul Arkeoloji Müzesi Yıllığı= Annual of the Archeological Museums of Istanbul, s.1 (1934), Sayılar: s.1,3,5-7,10,15,16
29. İstanbul Belediye İhsaiyat Mecmuası, c.1(1328), Sayılar: c.2(1329)
30. İstanbul Belediye Mecmuası, Sayılar: s.73(1930)- s.171(ikinci teşrin 1938)- s.174(Mayıs1939)- s.195(ikinci teşrin 1941), s.199 (Mart 1942)
31. İstanbul Enstitüsü Dergisi, Sayılar: s.1(1955)- s.5(1959)
32. İstanbul Şehremaneti Mecmuası, Sayılar: s.1(Eylül 340), s.72(Ağustos 1930) (73 sayıdan sonra İstanbul Belediyesi Mecmuası adını almıştır)
33. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası= Bulletin de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Constantinople), c.1, s.1 (5 Kanun-ı evvel 1302/1885), Sayılar: c.39, s.1(1339/1923)- c.45, s.12(Kanun-ı evvel 1929)
34. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Sayılar: c.11, s.1-4(Ekim 1949-Temmuz 1950)
35. İstanbul Vilayet Gazetesi, s.1(Kanun-ı evvel 1338)-?, Sayılar: s.923-s.1832
36. Kalem, c.1, s.1 (21 Ağustos 1324)- c.3,s.130 (16 Haziran 1327), Sayılar: s.1-14,37-43,51-62
37. Karagöz, s.1 (10 Ağustos1908- s.2150 (28 Kasım 1928), Sayılar: c.1, s.1 (10 Ağustos 1908)- c.3, s.312(1327)
38. Küçük Mecmua, s.1 (5 Haziran 1338)- ?, Sayılar: s.2(12 Haziran 1338)- s.26(1338)
39. Kültür ve Sanat, s.1 (Nisan 1974-?), Sayılar: s.3(Aralık 1974), y.2, s.5 (Ocak 1977)
40. Milli Ttebbular Mecmuası, s.1 (Mart 1331-?), Sayılar: s.1 (Mart 1331)-s.5(Kanun-ı evvel 1331)
41. Mimarlık, Sayılar: y.8, s.79 (Mayıs 1970), y.9, s.104-105(1972), y.25, s.222(1987)
42. Mitteilungen der Deutsch-Türkischen Gesellschaft, s.1(Ağustos 1954-?), Sayılar: s.8 (Ekim 1955)- s.88(Eylül 1872), s.96,97,98,105,106,107,109
43. Orient, Derginin 1958-1963 yılları arasında yayınlanan sayılarındaki Türkiye ve İstanbul’a dair makaleler ayrılarak ciltlenmiştir.
44. Osmanlı Ressamları Cemiyeti Gazetesi, Sayılar: s.1 (7 Kanun-ı sani 1326)- s.18 (1 Temmuz 1330)
45. La Republique, (Ed. En français du Cumhuriyet), s.1 (1926), Sayılar: s.5167(1 Eylül 1939)- s.7745 (30 Haziran 1946)
46. Resimli Gazete, s.1 (14 Mart 1307-?), Sayılar: s.1 (14 Mart 1307)- s.52(3 Mart 1308), s.157(1310), s.208(1311)
47. Resimli Kitap, s.1 (Eylül 1324)- s.51 (Şubat 1329), Noksan Sayılar: s.37-45
48. Resimli Tarih Mecmuası, c.1, s.1 (Ocak 1950-?), Sayılar: c.1, s.1 (Ocak 1950), c.7, s.12 (Aralık 1956)
49. Revue de Constantinople, politique, financiere et litteraire, Sayılar: y.2,s.7 (Eylül 1976)
50. Revue des deux Mondes, Derginin 1922-1955 yılları arasında yayınlanan sayılarındaki Türkiye ve İstanbul’a dair makaleler ayrılarak ciltlenmiştir.
51. Revue de Hongrie, Derginin 1914-1917 yılları arasında yayınlanan sayılarındaki Türkiye ve İstanbul’a dair makaleler ayrılarak ciltlenmiştir.
52. Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayılar: s.4(1982), I.Restorasyon Semineri Özel Sayısı (6-7 Mayıs 1982)
53. Sanat Çevresi, s.1 (Kasım 1978- ), Sayılar: s.15 (Ocak 1980)- s.26(Aralık 1980), s.94,96(1986), s.100,101,102(1987)
54. Sanat Dünyamız, s.1 (Kasım 1974)-, Sayılar: s.1 (Mayıs 1974)-s.34(1985)
55. Sanat Tarihi Yıllığı, s.1 (1964-1965)-, Sayılar: s.1 -8,s.12
56. Servet-i Fünun, s.1 (4 Mart 1307)-s.1685 (25 Teşrin-i sani 1928), Sayılar: s.261(1311)- s.390(1312), s.417(1314)-s.447(1315), s.495(1316)-s.598(1318), s.674(1320)-s.720(1320), s.736(1321), s.762(1321), s.824(1322)-s.920(1324), s.953(1327)-s.1065(1329), s.1475(1340)- s.1556 (1926)
57. Sıhhiye Mecmuası, Sayılar: s16(1338)
58. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul Meddelanden, s.1 (1976)-?, Sayılar:s.1(1976)-s.6(1981)
59. Şehbal, s.1 (1 Mart 1325)- s.100(10 Temmuz 1330), Sayılar: s.1 (1 Mart 125)-s,92(1330)
60. Şehir, Sayılar: s.1 (Mart 1987)
61. Şehircilik Enstitüsü Dergisi, s.1 (1971)-?, Sayılar: s.1 (1971), s.2(1972), s.8,9(1974), s.10(1975)
62. Tarih Dergisi, Sayılar: s.13(Eylül 1958), s.33(Mart 1981)
63. Tarih Enstitüsü Dergisi, s.1 (Ekim 1970)-?, Sayılar: s.1 (Ekim 1970)- s.7,8 (1976-1977), s.12(1981-1982)
64. Tarih ve Toplum, s.1 (Ocak 1984)-?
65. Tarih Vesikaları, c.1, s.1 (Haziran 1941)- ?, Sayılar: c.1, s.1 (Haziran 1941)- c.2, s.12(Mayıs 1943)
66. This Month in Istanbul, c.1, s.1 (Eylül 986)- ?, Sayılar: c.1, s.1 (Eylül 1986)- s.7(1987)
67. Turcica, c.1 (1969)- , Sayılar: c.1 Sayfa 161-211(1969), c.11 (1979), c.17 (1985), c.19 (1987)
68. Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, c.1 (1931)- ?, Sayılar: c.1 (1931)
69. Türk Folklor Araştırmaları, c.1, s.1 (Ağustos 1949)- ?, Sayılar: c.1, s.1 (Ağustos 1949)- c.19, s.366 (Ocak 1980)
70. Türkiyemiz, s.1 (Haziran 1970)- Ocak 1995, Noksan Sayılar: s.52
71. Vakıflar Dergisi, s.1 (1938)- ?,
72. Yapı, s.1 (?)- ?, Sayılar: s.58 (Aralık 1984), s.78 (Nisan 1988)
73. Yeni Adam, Sayılar: s.156 (24 Birinci Kanun 1936)- s.180(10 Haziran 1937)
74. Yıllarboyu Tarih, c.1, s.1 (Nisan 1978)- ?, Sayılar: c.1, s.1 (Nisan 1978)- c.11, s.12 (Aralık 1983)
75. Yurt ve Dünya, Sayılar: c.4, s.25 (Sonkanun 1943)- c.4, s.36 (İlkkanun 1943)
76. Antik-Dekor, s.1 (Ocak 1989)- , Sayılar: 3,4,6-11,13,14,15,17-20,25-32,35,38,39,53-65,69-74,80,84
77. Arredamento, s.1 (Temmuz,Ağustos, 1989)- , Sayılar: 6-7,9-12,14-17,22-24,28,31,39,41,45,47,50,54,73
78. P Sanat, Kültür, Antika Dergisi, s.1 (Bahar 1996)- , Sayılar: 1-9,20,21,25-31
79. Tombak, s.1 (1994)- , Sayılar: Kasım-Aralık (1994), Mart-Nisan (1995), s.4-31, 33-35
80. Toplumsal Tarih, s.1 (Ocak 1994)
81. İstanbul, s.1 (1992)
82. Karikatür, s.1 (1 Ocak 1936)- s.640 (1 Nisan 1948), Sayılar: s.1 (1 Ocak 1936)- s.225(18 Nisan 1940), s.227-232,234-241,243,243,248-275,384-386,288-291,302,303,309,332-335,401,402,407,408,439,440, s.444(29 Haziran 1944)- s.574 (26 Aralık 1946), s.579,580,588,601,614,617,618
83. Karikatür Albümü, s.1 (Temmuz 1960)- s.25 (8 Mart 1962), 5. Sayıdan itibaren Karikatürr Mecmuas adını alan dergi, 1. sayıdan 18. sayısına dek “Diktatörler” üst başlığıyla yayınlanmıştır. “Mizah Karikatür” dergisinin 9 ve 16 Nisan tarihli 1. Ve 2. Sayılarıyla, Milliyet Gazetesi foto muhabirleri Rüçhan Ünver, İlhan Demirel ve Yeni Sabah’tan M. Teoman’ın hazırladıkları “Çektiklerimiz” adlı fotoğraf albümüyle birlikte ciltlidir.
84. Togo albümü, s.1 (Ocak 1930)- ?,
85. Sanat Kültür Antika, Sayı 1, Bahar, 1996- Güz 2003, P Dergisi (1996-2003 sayıları, 1999 ve 2000 yok)
86. Yaşama Sanat, Aralık 1994, Sayı 14 ve Temmuz 1996, Sayı 11-12
87. Very Important People 1987-1996
88. Vizon Dergisi, Aralık 1989, Sayı 114, Aralık 1991 Sayı 20
89. Arış, 1997-1998
90. Gurme 1998 Mayıs Sayı 13, 1998 Nisan Sayı 14
91. Amfora, Aylık Turizm Tanıtım Kültür Çevre Dergisi, Temmuz 1992, Sayı 2/ Sayı 8 Ocak 1993/ Sayı 4 Eylül 1992/ Sayı 3 Ağustos 1992
92. Vizyon Dekorasyon, 1991-1995
93. Klips
94. Omnigraf- Portfolio
95. Fame 1991-1992
96. Turqoise – The International Magazine of Turkish World, 1989,1990,1992
97. Turkey 86 – Turkey 87
98. Türkei 1988-89
99. Cosmopolitan Rapor 1989
100. Sur 1989-90
101. Tabiat ve İnsan 1970,1990,1991,1992
102. Denizin Sesi – Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yayını, Mart Nisan 1989, Ağustos, Aralık 1993
103. Rehber Dünyası 1990, 1998
104. Turizm Dünyası – Türkiye Turizm Ekonomisi ve Turizm Yatırımlar Dergisi, Şubat, Nisan 1991
105. İş – Türkiye İş Bankası Yayın İç Organı, Aralık 1990-1991- Haziran 1992
106. Mavi Marmara – 1987 – Aylık Turizm ve Magazin Dergisi, Sayılar: s.3,4,5(1987)
107. Bizim Tepe – 1987-1988, Noksan Sayı: s.2
108. Tempo – Aralık 1987-1989
109. Çevre Koruma – 1982, s.14(Ekim 1982), s.26 (Ekim 1985)
110. İstanbul İl Özel İdare Haber Bülteni 1987-1990
111. Söyleşi- 1990, 1991
112. Su – İSKİ’nin Yayın Organı 1990, 1992
113. İSKİ Haber Bülteni – 1987, 1988
114. Yurtta Dünyada Dizayn/Konstrüksiyon – 1985, 1988
115. İstanbul Sanayi Odası Dergisi – 1984, 1992
116. İCOC 1989-1995
117. Boyacı Küpü 1992,1991
118. Gastronomi 1992-1993
119. Deniztemiz, TURMEPA NEWS, Temmuz 1998
120. Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yayınları, 1988-1994
121. ANONS, Klasik Sanatlar Dergisi- 1992- 1991
122. ETAP Magazine – 1985-1987 (Ciltli)
123. Pullman Magazine in Turkey – 1988
124. İstanbul Hilton – 1972-1997
125. Denizatı/Seahorse – Ocak, Şubat-Mart 1991, Nisan-Mayıs, Ağustos-Eylül 1992
126. İstanbul Airlines – 1993 Ekim, Temmuz-Eylül, Nisan-Haziran
127. INFO Alaturka – 1990 sayı 1 ve 3
128. Cosmopolitan – 1990 sayı 11,16,10,12-13
129. Hürriyet ALBÜM Dergisi – 1998 Sayı 1,2,5
130. Yaşayan Beyoğlu – Şubat 1992-Kasım 1994
131. Sandoz Dergisi – 1992-1997
132. İstanbul Life, dergi eki Hafta sonu Gezi Haritası – Hürriyet Dergisi Grubu
133. İstanbul Life, – Haziran 1996 – Aralık 1996 (Ekim-Kasım yok)/ Ağustos 2000 *(aradaki yıllar yok)
134. Merhaba Beyoğlu, Aylık Kültür Dergisi – Ocak 1996/Ekim-Kasım 1997
135. Exception – Mart 1997
136. TAÇ Vakfı 25. Yılı – 2001
137. TAÇ Vakfı Yıllığı I – 1991
138. TAÇ, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yayını Şubat 1986-97, Sayılar: c.1, s.1-4(1986), c.2, s.5,6 (Temmuz 1987 son)*
139. TOMBAK – 1994 – 2001
140. CİTY PLUS İstanbul – 1997
141. GALERİ Rehber, Güzel Sanatlar Dergisi, 1989-1990
142. SİMURG “kitap kokusu”, sayı.1, 1999-sayı.2-3, 2000.
143. COGİTO, 1999
144. Kitap-lık, 1998.
145. Atlas, aylık gezi dergisi, 1997-2006.
146. Güzel Sanatlar Maarif vekilliği Sanat Dergisi
147. Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 1986-1992, Sayılar: s.1,2,4,5
148. Tıp Tarihi Araştırmaları, 1988.
149. MÜZE-MUSEUM, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürluğu,1988-1990/1990-1991.
150. Topkapı Sarayı, Müzesi Sevenler Derneği, 1990-1991.
151. Derin tarih dergisi, 2012
152. İstanbul, Üç Aylık Dergi, Tarih Vakfı Yayını, 1993-2008
153. Aujourd’hui la Turquie, Le Journal francophone de la Turquie, 2009-2008
154. Kent, Kültür, Çevre, Mimarlık ve Demokrasi için Mimarlara Mektup, TMMON Mimarlar Odası, 2008-2009
155. Tarihten Sesler (Ciltli) – 1943
156. Aşiyan, 1324 Rumi.
157. Tarih Hazinesi, 1950.
158. Osmanlı Araştırmaları 1981
159. Tarih Semineri Dergisi, 1938, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
160. Türk Dünyası Araştırmaları, 1984
161. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 1949-1950
162. Defter – Edebiyat, Tarih, Politika, Felsefe Dergisi, 1987 (1 ve 2. Sayılar)
163. Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Ciltli, Üç Aylık dergi, 1957
164. Lands and People – The World in Color, 1929-1930
165. Donanma,
166. Volkan Gazetesi, 1334 Rumi (Osmanlıca)
167. Volkan Gazetesi (Türkçe) 1908-1090
168. The Near East- A Review of Oriental Politics, Finance and Literature, No.1, March 1908.
169. Modern Türkiye Mecmuası, 1938.
170. Foto, Sine ve Spor Mecmuası, 1933.
171. Anadolu Ciheti, 1933.
172. Dergâh, 1334 Rumi. (Osmanlıca)
173. L’Illusration de Turquie, No.29,30,31,31. (Fransızca)
174. Alem, 1909. (Fransızca-Osmanlıca).
175. İ.E.T.T. Mecmuası, 1960.
176. Edebiyat ve Eleştiri, 2006.
177. Şehr-i İstanbul, 2008-2009.
178. Tarih ve Medeniyet, 1994-1995.
179. Tarih ve Düşünce, 2000.
180. İGDAŞ’la Mevsim İstanbul, 2004.
181. Sesimiz, 1970.
182. La Turquie Moderne, 1947-1949.
183. La Tuquie Kemaliste. 1941.
184. İstanbul Bülteni. 1995
185. İstanbul. İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Yayını. 2001-2004.
186. İsfalt Yol Kültürü, 1998. (3 tane)
187. İstanbullu, Büyükşehir Belediyesi Kent Yaşamı Kültür Dergisi 2002-1998.
188. Türkiye İstanbul Turist – Kent, Yaşam, Kültür Özel Tanıtım Sayısı. 2001.
189. Çırağan Ferman, 1997.
190. Zabıta – İstanbul Zabıta Vakfı Aylık Dergisi, 1999.
191. Critique, 1992.
192. Türk Kütüphaneciliği Eylül 1995. Cilt 9. Sayı 3.
193. İstanbul, Sanat – Edebiyat Dergisi, 1953-1955.
194. İstanbul American Colleges , Alumni Billetin 1958 ve 1962.
195. Robert College, Alumni Magazine 1969 ve 1976.
196. Kültür Sanat, 2001-2022
197. 3 istanbul, Aylık Rehber, Mayıs 1993.
198. Federation İnternationale de L’Automobile, 1998.
199. Görünüm Tap Vakıfı Bilteni 2000.
200. Aramco World, 1989.
201. İstanbul Bülten, TMMOB 1997.
202. 4 KAT – Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni, 2001.
203. Milli Saraylar 1987,92,93
204. Akademi Mimarlık ve Sanat 1974 Sayı 8
205. Ayasofya Müzesi Yıllığı No.5 1963
206. Türk Edebiyatı 1987, 3 tane var
207. Bakırköy İş Adamları Dayanışma Derneği, 1989-90, 3 tane var
208. SYFINX 1980-1984 no.1,2,3 (Danca)
209. Mizah, sayı 1 cilt 1 1946, cilt 7 1949, 1951’e kadar (toplamda 9 cilt var)
210. MS – Tarih Kültür Sanat Mimarlık sayı 1,2,3 1999-2006
211. MS Milli Saraylar Belgeler Sayı 1, 2007
212. İş Bankası Kültür ve Sanat Haziran 1990, 1992, Mart 1990, Aralık, Ağustos, Nisan 1989, Aralık 1988. Toplamda 7 sayı.
213. City Plus sayı 1 Temmuz- Ağustos 1997
214. Time Out 2004 sayı 37, 2002 Yeme-İçme rehberi dergi eki
215. Aktüel Dergisi Özel Dizi 1-7 Sayıları.
216. Lale Dergisi Sayı 1 Temmuz 1982
217. Tayf ART Kış 1993
218. Sanatsal Mozaik Mart 1996
219. ASR Suresi Lale Dergisi Eki
220. Lale Mecmuası Ciltli Sayı 8 Haziran 1992
221. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Bülteni 1926-1929.
This site was designed by Pdfturk for the Istanbul Library Celik Gulersoy Foundation.
crossmenu